Accomodation will be in the old VR sleepers at the Minkiö station


.kamppavaunutulkoa kamppavaunukaytava kamppavaunuhytti