Jokioisten Museorautatie Oy on Jokioisten Museorautatien pääomistaja. Yhtiö omistaa lähes kaikki museoradan maa-alueet ja rakennukset ja valtaosan rautatien liikkuvasta kalustosta eli vetureista ja vaunuista. Osakeyhtiön suurin yksittäinen osakkeenomistaja on museorautatien toiminnasta vastaava Museorautatieyhdistys ry, jonka hallussa on noin 23 prosenttia yhtiön osakekannasta.

osake

Yhtiön historia

Jokioisten Museorautatie Oy on perustettu 18.12.1977. Yhtiön alkuperäisenä tarkoituksena oli ostaa rautatieharrastajien liikennöitäväksi ja ylläpidettäväksi Jokioisten ja Minkiön välinen kuuden kilometrin osuus vuonna 1974 lakkautetusta Jokioisten rautatiestä. Rataosuutta uhkasi tuolloin purkaminen ja romuksi myynti kuten oli jo tapahtunut radan muille rataosuuksille. Osakeyhtiön tarkoituksena oli kerätä osakeannilla tarvittava pääoma, jotta rata voitaisiin ostaa ja siten pelastaa purkutuomiolta.

Osakeyhtiö saavutti ahkeran osakkeiden myynnin ansiosta tavoitteensa, eli tarvittava rahasumma saatiin koottua ja rautatie ostettua. Osakeyhtiön ja Jokioisten Museorautatien käytännön toimintaa ylläpitävän Museorautatieyhdistys ry:n välille määriteltiin yhteistyösopimus, jonka mukaan osakeyhtiö on vain juridinen yksikkö, joka omistaa valtaosan museorautatien kiinteästä omaisuudesta, mutta joka ei puutu rautatien käytännön toimintaan.

Vuoden 1977 perustamisosakeannin jälkeen Jokioisten Museorautatie Oy on järjestänyt kuusi muuta osakeantia vuosina 1978, 1979, 1991-1992, 1997, 1998 ja 2007. Osakeanti 1991-1992 järjestettiin Minkiön ja Humppilan välisen rataosuuden maa-alueen ostoa varten.

Vuoden 2007 osakeantiin liittyi yleisöannin lisäksi Jokioisten kunnalle suunnattu osakeanti, jolla hankittiin yhtiön omistukseen Jokioisten kunnalle jäänyt 300 metriä ratalinjaa käsittänyt Kiipunpaana-niminen tila Minkiön ja Humppilan väliseltä rataosalta. Muina vuosina järjestettyjen antien tarkoituksena oli rahoittaa museorautatien toimintaa ja tulevia hankkeita.

Lisätiedot

Lisätietoja osakeyhtiön toiminnasta saat yhtiön toimitusjohtajalta Jari Pollarilta.