Kevät on taas niin pitkällä, että jokavuotiset ratatyöt ovat alkaneet Jokioisten Museorautatien lähes 15 km pitkällä linjalla. Tämän takia ihmisiä kehotetaan varovaisuuteen radan lukuisissa tasoristeyksissä. Työjunia on kulussa taas päivittäin, joten muista pysähtyä ennen radan ylittämistä ja varmistaa, että junaa ei ole tulossa!

Yhtenä ensimmäisistä isoista töistä aloitettiin heti Minkiön pohjoispuolella olevan Saustilan aallopin eli kivirummun korjaustyöt.

Saustilan aalloppi on suurin Jokioisten Museorautatien vuosina 1897-98 rakennetuista kivirummuista. Kyseinen aalloppi on kaksiaukkoinen ja rata ylittää sen yli kuusi metriä alla virtaavan puron pinnan yläpuolella. Aallopin korkeutta on vaikea hahmottaa raiteiden tasolta, mutta jos vaivautuu laskeutumaan purolaaksoon, huomaa heti kuinka korkealla rata sen ylittää.

Perjantaina 15.4. aalloppia kaivettiin auki kaivinkoneella ja paikattiin sen kivirakenteita suojaava savikerros savella ja murskeella. Aallopin kiviä suojaava savikerros oli liuennut veteen noin kymmenen vuotta sitten kun aalloppin alavirran puolelle oli rakennettu kosteikkopato, joka nosti puron veden pinnan liian korkealle. Pato on sittemmin purettu, mutta aalloppi saatiin lopullisesti korjattua vasta tänä keväänä.

Tämän jälkeen on vielä vuorossa aallopin yli menevän raiteen nosto ratatunkeilla ja raiteen tukeminen oikealle korkeudelle. Raide on täysin liikennöitävässä kunnossa tilausliikennekauden alkaessa torstaina 28.4.